FacebookПідписатися на RSS
Вчена рада

Західнодонбаського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (Надалі – Інститут) є вищим дорадчим колегіальним органом закладу.

До компетенції Вченої ради входить ухвалення рішень щодо:

- визначення пріоритетних напрямів діяльності закладу та перспектив його розвитку;

- розгляду основних напрямів економічного та соціального розвитку Інституту;

- організації виконання та підтримки запровадження актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міжрегіональної Академії управління персоналом з питань, віднесених до сфери діяльності Інституту;

- ухвалення рішень щодо взаємодії з місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування;

- запровадження нових спеціальностей та спеціалізацій;

- визначення пріоритетних напрямів наукових і дисертаційних досліджень;

- управління якістю навчального процесу, а також наукових та дисертаційних досліджень у закладі;

- забезпечення ефективної підготовки, перепідготовки студентів, що покладено на заклад;

- видання навчально-методичної та наукової літератури;

- принципових питань кадрової роботи, рекомендацій на посади керівників структурних підрозділів;

- обрання на посаду таємним голосуванням професорів і завідувачів кафедр;

- підвищення кваліфікації науково-педагогічного, наукового та адміністративно-управлінського персоналу Інституту;

- рекомендації на присвоєння вчених звань;

- звітів, аналітичних матеріалів Інституту;

- планування, виконання бюджету закладу;

- організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на Інститут.

Членами Вченої ради за посадою є директор, перший заступник директора, заступники директора, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, вчений секретар Вченої ради Інституту. Крім них, до складу Вченої ради входять виборні представники, які представляють провідних науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, доцентів.

Рішення Вченої ради розпорядчого характеру вводяться в дію наказами та розпорядженнями директора Інституту.

Кiлькiсть переглядiв: 0