Повернутися до звичайного режиму
FacebookПідписатися на RSS

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра соціально-гуманітарної підготовки та права створена в 2019 р. в процесі реорганізації структурних підрозділів Західнодонбаського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Кафедра є випусковою за спеціальністю 081 «Право» і забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу для студентів всіх напрямів підготовки.

/Files/images/P3271101.JPG /Files/images/poezdki/IMG-0ac1e80d413d07b1aeb91cf495bc1b7f-V.jpg

Штатна чисельність кафедри: 1 доктор наук, 4 кандидати наук, 3 ст. викладача. За сумісництвом працюють 1 доктор наук і 2 кандидата наук.

Викладання дисциплін здійснюється із застосуванням нових педагогічних технологій, модульно-рейтингової системи навчання, тестового контролю знань.

Основними завданнями кафедри є:

1. Забезпечення освітньої та методичної діяльності з дисциплін, закріплених за кафедрою на рівні, що відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України.

2. Забезпечення науково-дослідної роботи за напрямом, що відповідає профілю кафедри.

3. Забезпечення практичної підготовки студентів.

4. Забезпечення науково-дослідної роботи студентів.

5. Проведення профорієнтаційної роботи.

6. Забезпечення іншої діяльності в інституті за напрямами, що відповідають профілю кафедри та інституту.

Науково-педагогічний персонал кафедри працює над комплексною науково-дослідною темою «Компетентнісна парадигма в забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх фахівців соціально-економічного профілю».

Контакти: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 400/1, каб. № 2.15

/Files/images/Kushlakova.jpg

Кушлакова Надія Миколаївна

завідувачка кафедри, доктор історичних наук, доцент

Склад науково-педагогічних працівників
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та права

1. Кушлакова Надія Миколаївна – завідувачка кафедри, доктор історичних наук, доцент;

2. Павлов Дмитро Миколайович – доктор політ. наук, доцент;

3. Житник Ніна Василівна – канд. пед. наук, доцент кафедри;

4. Курбанова Аїда Набієвна – канд. філософ. наук, доцент кафедри;

5. Кучинова Наталя Миколаївна – канд. псих. наук, доцент кафедри;

6. Леонова Олена Вікторівна – канд. юрид. наук, доцент кафедри;

7. Бенькович Наталя Василівна – канд. пед. наук, доцент кафедри;

8. Борисенко Юрій Васильоич – канд. наук з держ. упр., доцент кафедри;

9. Сидоркіна Раїса Дем’янівна – доцент кафедри;

10. Житник Микола Олексійович – ст. викладач кафедри;

11. Марчук Юлія Миколаївна – ст. викладач кафедри;

12. Кафеджи Галина Анатоліївна – ст. викладач кафедри.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 0