Підписатися на RSS

Інформаційний лист Міжрегіональної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку»

Міжнародна кадрова Академія

Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Павлоградська міська рада

Агенція професійного розвитку «Перспектива»

Інформаційний лист
Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас до участі в роботі ХVІІI Міжрегіональної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку», яка відбудеться 14 листопада 2019 року о 10.00 годині в конференц-залі (ауд.3.6) Західнодонбаського інституту МАУП за адресою: м. Павлоград, Дніпропетровська обл., вул. Дніпровська, 400/1.

Мета конференції: Пошук шляхів вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіонів України через взаємодію та партнерство органів місцевого самоврядування, підприємств, навчальних закладів та громадських організацій.

Тематика та напрями наукових дискусій:

1. Проблеми розвитку соціально-гуманітарної сфери регіонів.

2. Перспективи економічного та інноваційного розвитку регіонів.

3. Актуальні питання фінансового забезпечення діяльності підприємств регіону.

4. Сучасні технології управління людськими ресурсами.

5. Правові аспекти діяльності суб’єктів ринкових відносин.

Організаційний комітет

Співголови організаційного комітету:

- Котляров В.О. – к.е. н., професор, доцент, проректор, генеральний директор Всеукраїнського університету ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;

- Абдулов Р.М. – к.п.н., директор АПР «Перспектива»

- Житник Н.В. – к.п.н., директор Західнодонбаського інституту МАУП;

- Кушлакова Н.М. – д.і.н., доцент, зав. відділом з наукової роботи Західнодонбаського інституту МАУП

Для своєчасного формування програми та матеріалів збірника конференції необхідно до 01 жовтня 2019 р. подати на електронну пошту kushlakova@ukr.net заявку про участь в роботі конференції та матеріали для публікації (зразок заявки у додатку).

Вимоги до оформлення матеріалів для публікації

Доповідь подається українською мовою обсягом 5 - 8 сторінок тексту на аркушах формату А-4 з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word, 14 розмір, міжрядковий інтервал 1,5. Береги сторінок рукопису 20 мм. з усіх боків.

У верхньому лівому кутку сторінки індекс УДК.

Посередині сторінки – назва статті великими літерами, 14 розмір (жирний).

Нижче розміщується прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, посада, повна назва установи, де працює автор, електронна адреса (вирівнювання тексту по центру).

Текст повинен бути відредагований науково, стилістично та технічно.

Видання матеріалів конференції здійснюється на умовах самофінансування за рахунок коштів її учасників. Вартість 1 сторінки – 20 грн. Оплата готівкою здійснюється в бухгалтерії інституту або у безготівковій формі на картковий рахунок у Приватбанку: 5168742712787757 (Кушлакова НадіяМиколаївна). Копію квитанції (або чеку) про перерахування коштів просимо надсилати разом з матеріалами і заявкою.

Видання збірника матеріалів конференції планується до початку роботи конференції

Контактна інформація:

- (050)266-24-51 - координатор конференції від Західнодонбаського інституту МАУП Кушлакова Надія Миколаївна

- (050)65-531-66 - Житник Ніна Василівна.

Чекаємо на Вашу участь у роботі ХVІIМіжрегіональної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку»

Додаток А

Заявка на участь у ХVІІІ Міжрегіональній науково-практичній конференції «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку»

ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада учасника
Повна назва й адреса організації учасника
Назва доповіді
Назва напрямку (секції)
Науковий керівник (для аспірантів та пошукувачів)
Адреса, на яку слід вислати збірник матеріалів конференції
Контактний телефон, e-mail учасника
Чи планується Ваш приїзд для участі в конференції (так / ні)
Необхідне обладнання для доповіді (у разі приїзду)
Кiлькiсть переглядiв: 0