FacebookПідписатися на RSS

Результати опитування вивчення задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень

Результати опитування

вивчення задоволеності здобувачів вищої освіти

якістю оцінювання навчальних досягнень та вирішенням конфліктних ситуацій у ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

Назва Навчально-наукового інституту

Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Спеціальність: менеджмент, туризм, юристи

Освітня програма: бакалавріат

Приймали участь в опитуванні: - 32 студента

1. Процедури оцінювання успішності під час навчання, на Вашу думку, були:

- Об’єктивними -19

- Скоріше об’єктивними -13

- Скоріше не об’єктивними - 0

- Не об’єктивними.- 0

2. Чи вважаєте Ви, що засоби контролю успішності, що застосовувались дозволяли якісно вимірювати рівень засвоєння навчального матеріалу?

- Майже завжди -12

- Частіше так -17

- Частіше ні -3

- Майже ніколи -0

3.Система оцінювання, що використовується в Академії, на Вашу думку:

- Є зрозумілою і якісно відображає рівень успішності -29

- Є незрозумілою не дозволяє якісно диференціювати рівень успішності -3

4.Чи завжди Ви своєчасно отримували інформацію про форму та кількість контрольних заходів з певних навчальних дисциплін, а також про критерії оцінювання?

- Завжди своєчасно -17

- Як правило, своєчасно – на початку вивчення дисципліни -13

- Як правило, наприкінці вивчення дисципліни -2

- Дуже рідко. -0

5.Чи ознайомлені Ви з процедурою вирішення конфліктних ситуацій в Академії?

- Так -28

- Ні -4

6. Чи доводилось Вам оскаржувати результати оцінювання успішності?

- Так -3

- Ні -29

7. Якщо так, чи вважаєте Ви процедуру оскарження досконалою, тобто такою, що дозволяє об’єктивно вирішити конфліктну ситуацію, що виникла?

- Так -17

- Ні -3

8.Чи доводилось Вам під час навчання стикатись з фактами недоброчесності з боку викладачів при проведенні контрольних заходів?

- Так, неодноразово -0

- Так, в поодиноких випадках -5

- Ні, жодного разу -27

9.Чи ознайомлені Ви з процедурою розгляду скарг, що пов'язані із сексуальним домаганням?

- Так -22

- Ні -10

10. Чи стикались Ви під час навчання з випадками сексуальних домагань з боку викладачів?

- Так, неодноразово -0

- Так, іноді -0

- Ні, жодного разу -32

11. Чи ознайомлені Ви з процедурою розгляду скарг, пов'язаних із дискримінацією (булінгом)?

- Так -25

- Ні -7

12. Чи стикалися Ви під час навчання з випадками дискримінації стосовно Вас або одногрупників?

- Так, неодноразово -0

- Так, іноді -2

- Ні, жодного разу -30

13. Чи ознайомлені Ви з процедурою розгляду скарг, пов'язаних із корупцією?

- Так -24

- Ні -8

14. Чи стикалися Ви під час навчання з випадками корупції стосовно Вас або одногрупників?

- Так, неодноразово -0

- Так, іноді -2

- Ні, жодного разу -29

15. Як Ви оцінюєте академічну, інформаційну, психологічну підтримку з боку випускової кафедри, деканату, служб Академії з питань вирішення конфліктних ситуацій?

- Позитивно -23

- Скоріше позитивно, ніж негативно -9

- Скоріше негативно, ніж позитивно -0

- Негативно -0

16. Ваші пропозиції щодо покращення вищезазначених процедур:

Провести бесіди з ознайомленням різних процедур (наприклад, що робити в тих або інших ситуаціях).

Кiлькiсть переглядiв: 0