FacebookПідписатися на RSS
Науково-методична рада (НМР)
є колективним дорадчим (експертно-консультативним) органом, що покликаний сприяти реалізації державної освітньої політики в інституті, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідно до вимог світових стандартів і сучасного ринку праці. Науково-методична рада у своїй діяльності керується нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом інституту, даним Положенням, рішеннями Вченої ради інституту, наказами та розпорядженнями .
/Files/images/2020/IMG-83508d3c03f74fbafac0d87ffe8e1fef-V.jpg
Мета та завдання науково-методичної ради:

Метою діяльності науково-методичної ради є: підвищення якості навчального процесу в інституті шляхом упровадження інноваційних методів викладання, підвищення ефективності науково-методичної роботи, удосконалення організації самостійної роботи студентів.

На науково-методичну раду покладаються такі завдання:

1. Вивчення відповідного досвіду роботи інших ВНЗ України та зарубіжних країн, визначення методичних завдань і проблем, які потребують вирішення в межах інституту.

2. Аналіз стану методичної роботи в інституті, визначення основних напрямків методичної роботи в інституті та її планування на навчальний рік і перспективу.

3. Координація методичної роботи в інституті та надання допомоги кафедрам у її організації.

4. Сприяння науковим дослідженням методичних проблем на кафедрах та впровадженню їх результатів у навчальний процес.

5. Аналіз ефективності науково-методичної роботи кафедр, визначення шляхів удосконалення (оптимізації) їхньої роботи.

6. Експертиза запропонованих нових концепцій освітньої діяльності, навчальних планів і програм, планів і програм науково-педагогічних експериментів, рукописів навчально-методичної літератури, впровадження новітніх технологій навчання, оцінка результатів їх апробації.

7. Узагальнення і поширення передового досвіду кафедр інституту та інших ВНЗ з питань методичної роботи і технологій викладання в інституті.

8. Аналіз соціологічних досліджень (анкетування), оцінка стану та ефективності всіх видів методичної роботи в інституті та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення.

9. Підготовка пропозицій Вченій раді інституту щодо покращення якості навчально методичної роботи в інституті.

10. Надання організаційно-консультативної допомоги викладачам щодо науково дослідної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 0