FacebookПідписатися на RSS

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра економіки та менеджменту Західнодонбаського інституту МАУП є однією з випускаючих кафедр, здійснює підготовку фахівців:

- в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка» (освітній рівень «бакалавр» за освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»)

- в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент» (освітній рівень «бакалавр» за освітньою програмою «Економіка та управління бізнесом»).

Основна мета діяльності кафедри – забезпечити високу якість підготовки менеджерів та фахівців з управління персоналом, компетенції, вміння і навички яких відповідають реальним запитам роботодавців, для реалізації якої використовуються:

- технології інтерактивного навчання при проведенні занять;

- прогресивні педагогічні практики, які мотивують студентів до навчання, формують їх здатність самостійно вести аналітичну, дослідницьку, управлінську, консультаційну, проектну, організаційну діяльність в галузі управління персоналом та економіки бізнесу;

- різні формати співпраці із керівниками, HR-директорами та спеціалістами провідних підприємств регіону, в тому числі випускниками інституту.

/Files/images/image-0-02-05-f0102438804b55fe73b7f03dfdd796c329cb834638483542e6b46694d6976cf2-V.jpg /Files/images/foto/IMG-3ad8b305dc26b8ae2f693c9500951a21-V.jpg

Професорсько-викладацький склад кафедри економіки та менеджменту сформований з фахівців, які мають достатній практичний, педагогічний та науковий досвід роботи. На кафедрі працюють 8 викладачів, з них 3 кандидати економічних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 4 доцента кафедри.

Практичний досвід роботи студенти освітніх програм «Управління персоналом», «Економіка та управління бізнесом» набувають в HR-департаментах і кадрових відділах державних структур і органів місцевого самоврядування, виробничих підприємств, соціальних служб, банківських установ, консалтингових фірм, туристичних і рекламних агенцій, торговельних організацій.

Виконання науково-дослідної роботи пов’язане з прикладними дослідженнями в рамках затвердженої теми наукової роботи «Соціально-економічний потенціал регіону: сучасні виклики та перспективи».Результати наукових розробок співробітників кафедри знаходять відображення в численних публікаціях в фахових виданнях України, систематично апробовуються на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах.

/Files/images/Тищенко Т.И..jpg

Тищенко Тетяна Іванівна

завідувачка кафедри, канд. екон. наук

Склад науково-педагогічних працівників
кафедри економіки та менеджменту

1. Тищенко Тетяна Іванівна – завідувачка кафедри, канд. екон. наук;

2. Абдулов Рінат Махмутович – канд. пед. наук, магістр з управл. інноваційною діяльністю, доцент кафедри;

3. Волокитіна Любов Олексіївна – канд. екон. наук, доцент кафедри;

4. Бойко Тетяна Юріївна - канд. екон. наук, доцент кафедри;

5. Ченцова Юлія Петрівна - доцент кафедри;

6. Слинько Ольга Юріївна - доцент кафедри;

7. Бензарь Анатолій Сергійович - доцент кафедри;

8. Пєстова Оксана Анатоліївна - доцент кафедри;

9. Грецька Інна Григорівна – ст. викладач кафедри.


Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 0